Privacy & Veiligheid

 

Alle persoonsgerelateerde gegevens (zoals aanhef, naam, adres, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer, bankgegevens), die tijdens een transactievoortgang door de klant worden verstrekt, worden door Gourmondo uitsluitend in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming (met name de bepalingen van de Duitse wet persoonsregistraties (BDSG) en de Duitse telemediawet (TMG)) verwerkt, opgeslagen, gebruikt en indien nodig aan derden ter beschikking gesteld. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling af te wikkelen.

De persoonsgerelateerde gegevens, zover deze relevant zijn voor de beredenering, het inhoudelijke ontwerp of bij veranderingen in de contractuele relatie, worden in eerste instantie uitsluitend gebruikt bij de afwikkeling van de koopcontracten die tussen Gourmondo en de klant zijn afgesloten, onder andere bij de levering van waren aan het door de klant opgegeven adres. Hierbij worden de gegevens, indien nodig, ook aan logistieke dienstverleners (op dit moment DHL of Spedition Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG) doorgegeven. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw emailadres voor reclamedoeleinden gebruikt, totdat u zich weer afmeld. De afmelding is ten alle tijde mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Het gebruik van uw gegevens voor andere dan voorafgaand bepaalde reclamedoeleinden (bijv. nieuwsbrief), marktonderzoek of voor op maat toegesneden aanbiedingen van Gourmondo vereist de uitdrukkelijke toestemming van de klant. De klant heeft de mogelijkheid deze toestemming voorafgaand aan de bestelling te verlenen. De toestemming geschiedt op vrijwillige basis en kan op de website van Gourmondo worden ingezien en te allen tijde worden herroepen.

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per mail. U kunt de algemene voorwaarden ook altijd hier bekijken. In onze klantenzone kunt u tevens uw eerdere bestellingen bekijken.

Verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming: Seguti GmbH, Hägenstrasse 1, 30559 Hannover-Anderten, Duitsland.

 

1. Privacy:

 

1.1 Opslag / Gebruik van uw gegevens

We gebruiken uw gegevens in eerste instantie uitsluitend voor de afwikkeling van uw bestelling, tenzij u heeft aangegeven dat u van andere diensten gebruik wilt maken. Hiervoor zullen wij dan te zijner tijd uw toestemming vragen. We gebruiken tevens uw emailadres voor reclamedoeleinden van soortgelijke producten van Gourmondo, indien u dit niet heeft weersproken. U kunt het gebruik van uw emailadres voor reclamedoeleinden ten alle tijde herroepen. Hiervoor is een korte mail aan info@gourmondo.de voldoende, of u kunt dit doen via een relevante optie direct in de reclame. Onze privacy voldoet aan de bepalingen van de Duitse wet persoonsregistraties (BDSG) en de Duitse telemediawet (TMG). Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen, kunt u dit eenvoudig per mail aan info@gourmondo.de regelen.

Ter afwikkeling van uw bestelling verstrekken wij uw levergegevens (naam, adres, in uitzonderlijke gevallen voor vragen of Avis telefoonnummer) aan onze logistieke partners.

Wij bieden u extra diensten aan. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Indien u in de toekomst niet meer gebruik wilt maken van een dienst, kunt u dit ons ten alle tijde laten weten. Wij zullen uw gegevens dan direct verwijderen.

 

Aanleggen klantenaccount:

Om ervoor te zorgen dat u niet steeds alle gegevens opnieuw moet invoeren, slaan wij bijv. in uw account de volgende gegevens op: emailadressen, naam, wachtwoord, betaalsoorten, betaalhistorie.

Om het winkelen voor u zoveel mogelijk te personaliseren en u vakbekwame ondersteuning te kunnen geven, bijv. door u producten te adviseren aan de hand van uw inkopen en bezoeken (Hits) of door uw boodschappenlijst met eerdere bestellingen opnieuw te koop aan te bieden.

 

Abonneren van de nieuwsbrief:

Wanneer u de nieuwsbrief besteld, houden wij u regelmatig per mail op de hoogte over nieuws en aanbiedingen. U kunt de nieuwsbrief eenvoudig  en op ieder moment opzeggen via een optie direct in de nieuwsbrief of door een korte mail aan info@gourmondo.de. Bij aanmelding wordt uw emailadres voor reclamedoeleinden gebruikt, totdat u de nieuwsbrief opzegt.

Wanneer dit gewenst is, zullen wij u gratis informatie geven over de gegevens die over uw persoon of pseudoniem zijn opgeslagen. Indien gewenst, stuur dan een mail aan info@gourmondo.de. Wij zijn tevens verplicht, indien gewenst, uw persoonlijke gegevens te verbeteren, te blokkeren of te verwijderen. Indien u nog vragen heeft met betrekking tot het thema privacy dan kunt u zich richten aan onze ombudsman onder datenschutz@seguti.com.

 

1.2 Het gebruik van Cookies

Cookies worden door uw browser op de harde schijf van uw computer opgeslagen.

Cookies zijn noodzakelijk voor verschillende functies van onze website:

Zodat u uw winkelwagen tijdens het inkopen kunt vullen met bestellingen en deze kunt beheren.

Zodat wij u bij toekomstige bezoeken herkennen, en uw gekozen instellingen in de winkelwagen (lever- en betalingscondities, leveringsland) tonen.

Zodat u [verdere diensten: bijv. het tonen van de website in uw taal, personaliseren van onze website, enz.] kunt gebruiken.

Zodat wij u producten kunnen aanraden op basis van uw Hits. We gebruiken Cookies op diverse pagina’s, om het bezoek van onze website attractief vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken.

Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst. De meeste door ons gebruikte Cookies worden aan het einde van de browsersessie weer verwijderd (zogenaamde sessie Cookies).

Andere Cookies blijven op uw computer en hiermee kunnen we uw computer bij een volgend bezoek herkennen (zogenaamde permanente Cookies).

Het is onze partners niet toegestaan via onze website persoonlijke gegevens te heffen, te verwerken of te gebruiken.

Met behulp van Cookies kan geen persoonlijk gebruikersprofiel worden aangemaakt, daar het IP-adres van de computer niet wordt opgeslagen.

 

1.3 U wilt geen Cookies? – zo werkt het ...

De meeste browsers accepteren automatisch Cookies. In de privacy instellingen kunt u tijdelijke en permanente Cookies onafhankelijk van elkaar toelaten of verbieden. Wanneer u Cookies deactiveert, kunt u wellicht sommige functies op onze website niet gebruiken en sommige pagina’s worden eventueel niet goed getoond.

Met behulp van Cookies kan geen persoonlijk gebruikersprofiel worden aangemaakt, omdat het IP-adres van de computer niet wordt opgeslagen.

 

1.4 Tracking Tools, Google Analytics en Facebook Plugins

Voor marketingdoeleinden en ter optimalisering gebruiken we Google Analystics.

Ons Trackingtool wordt niet gebruikt om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, of deze aan derden en marketingplatformen door te geven.

Via het Trackingtool worden uw gegevens niet met uw persoonlijke gegevens verbonden (naam, adres, enz.).

Deze Website gebruikt Google Analytics, een Webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de Cookie verkregen informatie over uw gebruik van de website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wanneer de anonieme IP op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten binnen het akkoord over de Europese Economische Ruimte (EER) eerst ingekort. Slechts in uitzonderingen wordt het volledige IP-adres naar een server in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de webactiviteit en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het bij Google Analytics door uw browser geleverde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van Cookies in uw browserinstellingen verhinderen; wij wijzen er echter op dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt tevens het verzamelen van gegevens over uw webgebruik door het Cookie (inclusief uw IP-adres) en de levering daarvan aan Google verhinderen, door via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) een browser plugin te laden en te installeren. Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met het verzamelen van uw gegevens door Google op de eerder beschreven aard en wijze met het eerder genoemde doel.

Op deze website worden met technologieën van etracker Gmbh www.etracker.com en met technologieën van adnxs.com en xgraph gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kan onder een pseudoniem een gebruikersprofiel worden aangemaakt. Dit gebruikersprofiel dient ter analyse van het bezoekersgedrag en wordt ingezet ter verbetering en op maat toegesneden vormgeving van onze aanbiedingen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van Cookies. Bij Cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die tijdelijk lokaal op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. De Cookies zorgen ervoor dat men herkend wordt bij een volgend bezoek van de website.

De pseudonieme gebruikersprofielen worden zonder enige vorm van uitdrukkelijke toestemming van de betroffene niet met persoonlijke gegevens samengevoegd. De gegevensverzameling en –opslag met webanalysedoeleinden kunt u voor de toekomst ten alle tijde tegenspreken. Het gebruik van adnxs.com en xgraph kunt u per email aan Info@gourmondo.de tegenspreken.

 

Het gebruik van Facebook plugins

Op deze internetpagina’s worden plugins van het sociale netwerk facebook.com gebruikt, dat onder beheer is van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Wanneer u internetpagina’s van onze website met zo’n plugin opent, wordt een verbinding naar de Facebook servers gemaakt en daarbij wordt de plugin via een mededeling aan uw brower op de internetpagina getoond. Zo wordt aan de Facebook server verteld, welke van onze internetpagina’s u bezocht heeft. Bent u tevens als Facebook lid ingelogt, dan voegt Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook gebruikersprofiel. Bij het gebruik van de pluginfuncties (bijv. door het klikken op „Vind ik leuk“, het geven van een kommentaar) wordt ook deze informatie aan uw Facebookprofiel toegevoegd. Dit kunt u alleen maar verhinderen door voor gebruik van de plugin uit te loggen. Verdere informatie over het heffen van en de opslag van gegevens door Facebook, over uw rechten en de mogelijkheden uw privacy te beschermen vindt u in de privacyregelgeving van Facebook.

 

1.6 Kredietwaardigheid

Ten behoeve van de eigen kredietbeoordeling vragen wij kredietinformatie op basis van mathematisch-statistische procedures op bij de firma Creditreform Boniversum, wanneer dit uit ons oogpunt noodzakelijk is. Informatie over uw betaalverleden vragen wij eveneens op bij de firma Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, Telefoon: +49 (0)231 – 109 0.

 

1.7 Doorgeven van gegevens aan derden

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de Gourmondo nieuwsbrief, gebruikt Gourmondo de bij de registratie verstrekte gegevens om de Gourmondo nieuwsbrief te verzenden. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden. Een uitzondering vormen partners, die verantwoordelijk zijn voor de technische afwikkeling van het versturen van de nieuwsbrief. In dit geval is de doorgave van gegevens tot een minimum beperkt. Onze privacy voldoet aan de bepalingen van de Duitse wet persoonsregistraties (BDSG) en de Duitse telemediawet (TMG).

Gebruikers, die onze nieuwsbrief of onze reclamemails niet langer willen ontvangen, klikken een link met de naam „afmelden“, die in alle door Gourmondo verzonden emails staat.

 

2. Veiligheid

 

2.1 Veiligheid: Wat is SSL?

Wij beveiligen het versturen van uw winkelwagengegevens, bij de bestelling, in „Mijn Account“, op uw wenslijst en bij de registratie door middel van een veilige SSL verbinding.

Wat is SSL?

SSL (Secure Socket Layer) is een beveiligingstechnologie die ervoor zorgt, dat uw persoonlijke gegevens, inclusief kredietkaartgegevens, uw inloggegevens en uw betaalwijze veilig via het internet worden verzonden. De gegevens worden zo versleuteld, dat ze alleen door het betaalsysteem kunnen worden gelezen.

 

2.2 Met welke instellingen wordt versleuteld?

Gebruikt versleutelingsprotokol:

SSL 3.0 Lengte Sleutel: RSA 1024 Bit, RC4 128 Bit

Let er a.u.b. op dat certificaten met een sleutellengte van 1024 Bit alleen door browserversies van 5.x en hoger worden ondersteund. Wordt een oudere versie gebruikt, dan is slechts een versleuteling met 512 Bit mogelijk.

 

2.3 Aanbiederinformatie

Klantenservice:

Info@gourmondo.de

Telefoon.: +31 858 8804 59

(Ma.-Vr. 9:00 – 18:00 uur)

Bereikbaar: Maandag tot Vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur 

 

Logistiek centrum, Retouren en Klantenservice:

Gourmondo Logistikzentrum

Hägenstraße 1

30559 Hannover-Anderten

Duitsland

 

Kantoorgegevens en administratie:

Gourmondo Food GmbH

Joseph-Dollinger-Bogen 9

80807 München

Duitsland