Herroepingsinstructies

Akkoord over de kostenverdeling:

„Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht binnen 14 dagen, zonder opgave van reden, dit contract te herroepen. De herroepingsperiode bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde persoon, die niet de leverancier is, de waren in ontvangst heeft genomen.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, moet u ons (Gourmondo Food GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 9, 80807 München, Duitsland, e-mail: widerruf@gourmondo.de, Fax: +4951196159137, Telefoon: +49 89 200 058 02) via een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, telefax of e-mail) informeren over uw besluit het contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het hier bijgevoegde voorbeeldformulier, wat nog niet ingevuld is.

U kunt het voorbeeldformulier of een andere eenduidige verklaring ook op onze webpagina www.gourmondo.nl electronisch invullen en versturen. Wanneer u deze mogelijkheid gebruikt, ontvangt u direct (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping.

Om aan de herroepingsperiode te voldoen is het voldoende de mededeling over de herroeping te verzenden voordat de herroepingsperiode is afgelopen.

Gevolgen van herroeping

Wanneer u dit contract herroept dienen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, incl. de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die door u veroorzaakt zijn wanneer u een andere aard van verzenden gekozen heeft als de door ons aangeboden, goedkoopste levering) binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de herroeping hebben ontvangen aan u terug te betalen. Voor het terugstorten gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de transactie heeft gebruikt, tenzij met u wat anders werd afgesproken. Er ontstaan in geen enkel geval extra kosten voor u vanwege het terugboeken.  We kunnen het terugstorten weigeren totdat we de waren hebben ontvangen of totdat u heeft bewezen, dat u de waren heeft teruggestuurd. 

U dient de waren per direct aan ons terug te sturen aan het volgende adres Gourmondo Logistikzentrum, c/o Gourmondo Food GmbH, Hägenstrasse 1, 30559 Hannover, Duitsland, in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons geinformeerd heeft over de herroeping van het contract. 

De deadline is gewaarborgd wanneer u de waren voor het einde van de periode van 14 dagen verstuurd. U draagt de kosten voor het retourzenden van de waren. Maar wij sturen u ook graag een kosteloze retourbon toe. Deze kunt u ook via kontakt@gourmondo.de aanvragen. Wanneer u deze kosteloze retourbon gebruikt is het retourzenden van de waren voor u gratis en wij dragen de kosten.

U dient voor een waardeverlies van de waren op te komen, wanneer dit verlies na zorgvuldige controle van natuur, eigenschappen en werkwijze van de waren door u werd veroorzaakt door een onzorgvuldige omgang.

Einde van de herroepingsvoorwaarden“

Voorbeeld-Herroepingsformulier:

 

Wanneer u het contract wilt herroepen, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het aan:

Gourmondo Food GmbH
Hägenstrasse 1
30559 Hannover
Duitsland
E-Mail: widerruf@gourmondo.nl
Fax: +4951196159137 

- Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons(*) afgesloten contract over de aanschaf van de volgende waren(*)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- Besteld op (*)ontvangen op(*): _______________________________

- Naam van de consument(en): _______________________________

- Adres van de consument(en): ____________________________

Handtekening van de consument(en)

Datum
(*)Doorhalen wat niet van toepassing is
Eind Voorbeeld Herroepingsformulier